Aktualności

Nasze akcje, ich efekty, meldunki z terenu oraz efekt porozumiewania się z gośćmi naszego serwisu za pośrednictwem internetu - oto, co znajdzie się na tej stronie naszej witryny. Nasza praca polega przede wszystkim na żmudnej codzienności, spektakularnych akcji, pościgów, nalotów nie ma zbyt wiele...

Przede wszystkim jednak - mimo wszystkich narzekań - nasze kilkuletnie starania na wielu rzekach i innych wodach ograniczyły znacznie rozmiar kłusownictwa. Widać nas nad wodą, dla kłusowników i lokalnych obyczajów patrole PSR stały się problemem. Powoli, prawda, że bardzo powoli, zmienia się także stosunek społeczeństwa do wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, przeciwko prawu wodnemu, przeciw przyrodzie.

Coraz częściej podejmujemy akcje dzięki pomocy wędkarzy, turystów, działkowiczów, czy po prostu tych, którzy na weekend wybrali się na łono przyrody, nad wodę. Społeczeństwu zaczęli przeszkadzać kłusownicy, pseudowędkarze, truciciele, dewastanci śrowodowiska, przyrodniczy wandale.

To wszystko - przynajmniej mamy taką nadzieję - jest efektem naszej obecności nad wodami, naszej codziennej, żmudnej pracy, a także faktu, że spotykamy się coraz częściej z życzliwością, zrozumieniem i zdobywamy coraz więcej sojuszników. I tych instutucjonalnych, i tych jak najbardziej prywatnych.

Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 Wyniki pracy PSR woj. mazowieckiego we wrześniu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 160 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.915 kontroli.
2. Ujawniono 245 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 35 osób pouczono,
- 204 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 43.700 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji,
- 4 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 2 rybackie narzędzia połowowe,
- 3 wędki.
Zabezpieczono 3,0 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w sierpniu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 174 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.687 kontroli.
2. Ujawniono 388 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 56 osób pouczono,
- 324 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 69.500 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 4 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 2 rybackie narzędzia połowowe.
Zabezpieczono 1,5 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lipcu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 154 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.180 kontroli.
2. Ujawniono 289 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 47 osób pouczono,
- 235 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 49.750 zł,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 5 rybackich narzędzi połowowych,
- 2 wędki,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 45,5 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykZawarcie umowy o dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


W dniu 25 lipca 2018 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, Robert Kucyk zawarł umowę z Zastępcą Dyrektora Departamentu Wsparcia Rybactwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Michałem Wujkiem umowę o dofinansowanie operacji pt. "Zakup środków transportu dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".

Operacja jest współfinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Celem operacji jest wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.

Zakres operacji obejmuje zakup innych środków kontroli w postaci środków transportu dla strażników Państwowej Straży Rybackiej realizujących zadania kontrolne i monitoring w patrolach terenowych. W skład środków transportu niezbędnych dla osiągnięcia celów operacji wchodzą cztery samochody patrolowe i jedna łódź patrolowa z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową.

Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w patrolach w celu egzekwowania przepisów regulujących zasady i warunki połowu ryb w wodach śródlądowych województwa mazowieckiego oraz ochrony tych wód przed działaniem niezgodnym z prawem.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w czerwcu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 172 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.438 kontroli.
2. Ujawniono 300 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 59 osób pouczono,
- 236 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 48.250 zł,
- 5 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 7 rybackich narzędzi połowowych,
- 3 wędki.
Zabezpieczono 5,0 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w maju 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 163 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.357 kontroli.
2. Ujawniono 322 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 54 osoby pouczono,
- 261 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 52.450 zł,
- skierowano 5 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 20 rybackich narzędzi połowowych,
- 1 wędkę,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 19,95 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie strzeleckie Państwowej Straży Rybackiej


22 maja 2018 roku na strzelnicy Legii w Warszawie-Rembertowie zostało przeprowadzone szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej działających na obszarze województwa mazowieckiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli, jak bezpiecznie używać broni palnej służbowej. Nabyte przez strażników umiejętności przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko funkcjonariuszy, ale również osób wobec, których podejmują interwencje.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w kwietniu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 173 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.165 kontroli.
2. Ujawniono 235 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 52 osoby pouczono,
- 176 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 34.700 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 6 rybackich narzędzi połowowych,
- 2 wędki,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 85,25 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownicy na tarliskach


10 kwietnia 2018 roku, ok. godz. 2200, strażnicy z Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, przy współpracy ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej, zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy dokonywali nieuprawnionego połowu sieciowego ryb wstępujących na tarło z rzeki Wisły do starorzecza zlokalizowanego w okolicy miejscowości Nowe Grochale (powiat nowodworski).

Kłusowników wraz z przedmiotami zatrzymanymi, jako dowód w sprawie karnej (sieć typu wonton, ponton i wędka typu "szarpak") przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Strażnicy zabezpieczyli 82 kilogramy ryb złowionych z naruszeniem prawa, które zostały przekazane za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.

Kłusownicy odpowiedzą za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękuję Kolegom ze Społecznej Straży Rybackiej za wspieranie naszej służby w działaniach. Ze względu na okres tarła ryb prosimy o informowanie naszej służby o wszelkich przejawach kłusownictwa na obszarze województwa mazowieckiego.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w marcu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 173 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 978 kontroli.
2. Ujawniono 85 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 34 osoby pouczono,
- 44 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 5.750 zł,
- 5 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 2 rybackie narzędzia połowowe.
Zabezpieczono 2,5 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lutym 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 157 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 644 kontrole.
2. Ujawniono 35 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 15 osób pouczono,
- 19 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 2.700 zł,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 16 szt. innych narzędzi kłusowniczych.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykPrzeszkolenie z zakresu posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.


5 lutego 2018 roku instruktorzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeszkoli funkcjonariuszy PSR działających na obszarze województwa mazowieckiego z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego przysługujących strażnikom podczas wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na wzajemne ubezpieczanie się strażników oraz na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób jak najmniej dolegliwy dla osób zatrzymywanych.

Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób kontrolowanych.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w styczniu 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 164 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 782 kontrole.
2. Ujawniono 60 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 20 osób pouczono,
- 39 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 7.050 zł,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 11 rybackich narzędzi połowowych.
Zabezpieczono 10 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykBezpieczeństwo dzieci w okresie zimowym


Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Małkini Górnej wspólnie z funkcjonariuszami policji oraz przedstawicielem Urzędu Gminy, w dniach 23 i 24 stycznia 2018 roku przeprowadzili spotkania z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Spotkania, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w okresie zimowym odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 1920 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 20.868 kontroli.
2. Ujawniono 2.488 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 646 osób pouczono,
- 1.750 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 342.500 zł,
- skierowano 21 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 41 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 30 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 119 rybackich narzędzi połowowych,
- 35 wędek,
- 7 szt. sprzętu pływającego,
- 40 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 226,85 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w grudniu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 129 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 739 kontroli.
2. Ujawniono 47 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 13 osób pouczono,
- 29 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 4.950 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 3 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 1 wędkę.
Zabezpieczono 28,10 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w listopadzie 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 174 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.634 kontrole.
2. Ujawniono 143 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 27 osób pouczono,
- 109 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 21.750 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 4 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 11 wędek.
Zabezpieczono 1,40 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w październiku 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 207 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.965 kontroli.
2. Ujawniono 207 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 54 osoby pouczono,
- 149 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 29.950 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 9 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 2 wędki,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 35,10 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego we wrześniu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 162 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.653 kontroli.
2. Ujawniono 233 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 49 osób pouczono,
- 179 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 30.450 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
Zabezpieczono 0,50 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWiślany kłusownik


Od kilku tygodni strażnicy z płockiego posterunku Państwowej Straży Rybackiej organizowali zasadzki na kłusownika, który przemieszczał się łodzią z silnikiem zaburtowym po dużym obszarze Wisły, dokonując nielegalnego połowu ryb przy użyciu sieci rybackiej.

18 października 2017 roku, dzięki współpracy z policjantami z posterunku wodnego w Płocku oraz strażnikami ze Społecznej Straży Rybackiej z Wyszogrodu przeprowadzono obserwację dużego terenu. Wspólna akcja zakończyła się zatrzymaniem kłusownika na gorącym uczynku w okolicy Rakowa (gm. Wyszogród). Jako dowód w sprawie karnej zatrzymano sieć rybacką typu wonton, łódź z silnikiem zaburtowym oraz ryby w ilości 15 kilogramów. W celu wyciszenia pracy silnika, kłusownik okleił go pianką wygłuszającą.

Mężczyzna odpowie za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękuję Kolegom Policjantom i Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej za pomoc w ujęciu kłusownika.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z taktyki i technik interwencji


25 września 2017 roku instruktorzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeszkoli strażników z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego.

Szkolenie obejmowało zastosowanie siły fizycznej, kajdanek, pałek służbowych i ręcznych miotaczy substancji obezwładniających. Zwrócono szczególną uwagę na wzajemne ubezpieczanie się strażników podczas interwencji oraz na użycie środków przymusu bezpośredniego w sposób jak najmniej dolegliwy dla osób zatrzymywanych.

Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób kontrolowanych.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykPijany kierowca


23 września 2017 roku ok. godz. 19:40 strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostrołęce zatrzymali pijanego kierowcę, który stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym na ulicach Ostrołęki.

Strażnicy byli świadkami, jak mężczyzna uderza autem w wysepkę oddzielającą pasy jezdni i mimo uszkodzonego koła - na samej feldze kontynuuje jazdę. Po krótkim pościgu strażnicy zatrzymali kierowcę, który na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie bardzo pijanego.

Zatrzymany mężczyzna został przekazany policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Okazało się, że 40-letni mieszkaniec Ostrołęki ma w organizmie 2,2 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykAkcja ratunkowa


23 września 2017 roku funkcjonariusz Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostrołęce wspólnie z policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce kontrolowali rzekę Narew przy użyciu łodzi patrolowej. W okolicy elektrowni w Ostrołęce, gdzie dochodzi do przewężenia koryta Narwi i nurt rzeki jest bardzo silny, zauważyli przewróconą do góry dnem łódź i dwie osoby trzymające się dryfującej łodzi.

Okazało się, że chwilę wcześniej silny nurt obrócił łódź wędkarską bokiem, a następnie przewrócił ją do góry dnem. Wędkarze wraz z całym swoim ekwipunkiem wpadli do wody. Poszkodowani zostali wciągnięci na pokład łodzi Państwowej Straży Rybackiej, a ich drewniana łódź przy pomocy liny została przywiązana do motorówki. Podczas transportu wędkarzy do brzegu, funkcjonariusze poinformowali telefonicznie ich bliskich o konieczności przywiezienia suchych ubrań i zabrania poszkodowanych do domu.

Łódź wędkarska została przyholowana do brzegu i zabezpieczona, a przemarzniętych wędkarzy przekazano pod opiekę rodzinom. Pomoc medyczna nie była potrzebna.

Od początku akcji ratowniczej funkcjonariuszy dzielnie wspierało dwóch wędkarzy, którzy przepływali swoją łodzią w pobliżu wypadku.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownictwo sieciowe w Narwi


8 września 2017 roku strażnicy z Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Ostrołęce wspólnie z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonywał nielegalnego połowu sieciowego ryb w starorzeczu Narwi w miejscowości Łęg Przedmiejski (powiat ostrołęcki). Kłusownik na widok patrolu wyrzucił rozstawianą sieć do wody i zaczął udawać, że łowi ryby na wędkę. Jako dowód w sprawie karnej zatrzymano łódź, dwie sieci rybackie i wędkę.

Mężczyzna odpowie za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękuję Kolegom z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce za wspieranie naszej służby w działaniach.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w sierpniu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 159 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.607 kontroli.
2. Ujawniono 399 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 80 osób pouczono,
- 310 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 61.350 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 8 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 7 wędek,
- 2 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 12,70 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lipcu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 139 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.306 kontroli.
2. Ujawniono 296 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 63 osoby pouczono,
- 225 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 44.550 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 4 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 1 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 3 wędki.
Zabezpieczono 6,10 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownik zatrzymany nad Narwią


8 lipca 2017 roku strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ostrołęce, wspólnie ze strażnikami Społecznej Straży Rybackiej z koła PZW Narew 38 z Ostrołęki, zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonywał nielegalnego połowu sieciowego ryb w Narwi w miejscowości Dzbądz (powiat makowski). Kłusownika wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie karnej przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Mężczyzna usłyszy zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękuję Kolegom ze Społecznej Straży Rybackiej za wspieranie naszej służby w działaniach.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w czerwcu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 162 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.501 kontroli.
2. Ujawniono 349 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 76 osobób pouczono,
- 265 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 54.500 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 5 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 2 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 1 wędkę.
Zabezpieczono 10,60 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w maju 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 172 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.571 kontroli.
2. Ujawniono 320 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 71 osobób pouczono,
- 234 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 48.950 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 6 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 29 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 1 wędkę,
- 1 szt. sprzętu pływającego,
- 1 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 64,55 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie strzeleckie


18 maja 2017 roku instruktorzy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadzili szkolenie strzeleckie dla strażników ze wszystkich posterunków terenowych działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Szkolenie odbyło się na Strzelnicy Otwartej CWKS Legia w Warszawie-Rembertowie. Ćwiczenia obejmowały strzelanie statyczne, operacyjne i operacyjno-bojowe.

Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób kontrolowanych.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownicy z Brańszczyka


5 maja 2017 roku strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Małkini Górnej przy współpracy ze Społeczną Strażą Rybacką zorganizowali zasadzkę na kłusowników, którzy przy pomocy sieci rybackich odławiali ryby na tarlisku w miejscowości Brańszczyk (powiat wyszkowski). W wyniku podjętych działań zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy dokonywali nieuprawnionego odłowu sieciowego ryb na starorzeczu Bugu.

Kłusowników oraz przedmioty zabezpieczone jako dowód w sprawie karnej (dwie sieci rybackie o łącznej długości 108 metrów) przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi im kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy Kolegom ze Społecznej Straży Rybackiej za wspieranie naszej służby w działaniach.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w kwietniu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 152 akcje kontrolne (tj. patrole potwierdzone raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.438 kontroli.
2. Ujawniono 150 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 59 osobób pouczono,
- 86 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 17.400 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 31 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 3 wędki,
- 1 szt. sprzętu pływającego,
- 10 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 15,6 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownik z Kamieńczyka


13 kwietnia 2017 roku strażnicy z Posterunku Terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Pułtusku, przy współpracy ze Strażą Miejską z Wyszkowa, zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonywał nieuprawnionego połowu ryb w rzece Bug w okolicy miejscowości Kamieńczyk (powiat wyszkowski) przy użyciu czterech sznurów hakowych.

Kłusownika wraz z przedmiotami zabezpieczonymi jako dowód w sprawie karnej przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Następnie, w wyniku przeszukania miejsca zamieszkania ujętego mężczyzny, zabezpieczono dodatkowo pięć sieci rybackich, żak i sznur hakowy.

Mężczyzna odpowie za popełnienie przestępstwa kłusownictwa rybackiego, za które zgodnie z art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy Kolegom z wyszkowskiej Policji i Straży Miejskiej za wspieranie naszej służby w działaniach.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w marcu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 187 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.395 kontroli.
2. Ujawniono 138 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 53 osoby pouczono,
- 67 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 11.250 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenia,
- 10 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 7 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 32 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 1 wędkę,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 52 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykKłusownicy zagrażają tarliskom


17 marca 2017 roku strażnicy z Posterunku Terenowego Warszawa Państwowej Straży Rybackiej, przy współpracy z Policjantami z Komisariatu Rzecznego Policji (Ogniwo w Nieporęcie) i strażnikami Społecznej Straży Rybackiej, zorganizowali skuteczną zasadzkę na kłusowników.

W wyniku podjętych działań zatrzymano na gorącym uczynku dwóch mężczyzn, którzy w okolicy Ryni (powiat legionowski) odławiali ryby wstępujące z Jeziora Zegrzyńskiego na tarło do rzeki Rządzy. Jako dowód w sprawie zatrzymano łódź i dwie sieci rybackie o łącznej długości 1570 metrów.

Mężczyźni odpowiedzą za popełnienie przestępstwa kłusownictwa rybackiego, za które zgodnie z art. 27 c ust. 1 pkt 2 ustawy o rybactwie śródlądowym, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dziękujemy Kolegom z Policji i Społecznej Straży Rybackiej za wspieranie naszej służby w działaniach.

Skuteczną akcję udało się przeprowadzić dzięki informacji telefonicznej uzyskanej od wędkarzy. Dziękujemy za zaufanie i prosimy o dalsze informowanie nas o wszelkich przejawach kłusownictwa na obszarze województwa mazowieckiego.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykTaktyka i techniki interwencji


14 marca 2017 roku instruktorzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeszkoli funkcjonariuszy PSR działających na obszarze województwa mazowieckiego z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego przysługujących strażnikom podczas wykonywania czynności służbowych.

Przećwiczono, między innymi, sposoby obezwładniania osób agresywnych, dopuszczających się czynnej napaści na funkcjonariusza. Zwrócono szczególną uwagę na wzajemne ubezpieczanie się strażników oraz na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób jak najmniej dolegliwy dla osób zatrzymywanych.

Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób zatrzymywanych.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lutym 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 140 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 988 kontroli.
2. Ujawniono 84 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 43 osoby pouczono,
- 34 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 6.400 zł,
- 3 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 4 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 1 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 3 wędki,
- 12 szt. innych narzędzi kłusowniczych.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z udzielania pierwszej pomocy


23 lutego 2017 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadzono szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej.

Szkolenie kładło nacisk na zdobycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu podstawowych czynności ratowniczych do czasu przybycia lekarza, z uwzględnieniem charakteru służby strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych strażnicy Państwowej Straży Rybackiej często mają do czynienia z sytuacjami, w których występują osoby poszkodowane. Umiejętności nabyte przez strażników w czasie szkolenia mogą w przyszłości uratować ludzkie życie.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert Kucyk"Szarpakowiec" z Dębe


19 lutego 2017 roku, około godziny 1400, strażnicy Państwowej Straży Rybackiej z Posterunku Terenowego w Ciechanowie zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonywał połowu ryb metodą kaleczącą w obrębie ochronnym na Narwi poniżej zapory w Dębe.

Kłusownika wraz z przedmiotami zatrzymanymi jako dowód w sprawie karnej przekazano policjantom z Komisariatu Policji w Wieliszewie. Zgodnie z art. 27 c ust. 1 pkt 4 ustawy o rybactwie śródlądowym grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z zakresu ratownictwa lodowego


4 lutego 2017 roku strażnicy z posterunku terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Płocku wzięli udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa lodowego, przeprowadzonego przez Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Szkolenie składało się z dwóch etapów. Podczas części teoretycznej omówiono rodzaje, charakterystykę, strukturę i właściwości lodu. Przedstawiono zasady organizowania akcji ratowniczej na lodzie, przeprowadzania reanimacji i udzielania pomocy osobom dotkniętym hipotermią.

Podczas części praktycznej, która odbyła się na zamarzniętym zalewie "Sobótka" w Płocku, strażnicy przećwiczyli techniki wydostawania się z wody oraz wykorzystywania sprzętu ratunkowego przy udzielaniu pomocy osobie, która wpadła do przerębla.

W trakcie wykonywania obowiązków służbowych w okresie zimowym strażnicy często kontrolują osoby poławiające ryby spod lodu. Nabyte przez strażników umiejętności poprawią bezpieczeństwo zarówno funkcjonariuszy jak i osób wędkujących na zamarzniętych akwenach.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w styczniu 2017 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 137 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.231 kontroli.
2. Ujawniono 122 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 58 osób pouczono,
- 63 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 11.000 zł,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 1 szt. rybackich narzędzi połowowych,
- 15 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 0,2 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykNadbużański kłusownik z siekierą


12 stycznia 2017 roku około godz. 14:00 patrol Państwowej Straży Rybackiej z posterunku terenowego w Małkini Górnej zaobserwował mężczyznę, który na starorzeczu Bugu w okolicy miejscowości Kamieńczyk (gmina Sterdyń, powiat sokołowski) wyrąbywał siekierą dziury w lodzie. Po wyrąbaniu dziur mężczyzna odszedł do pobliskiej wioski.

Strażnicy postanowili zorganizować zasadzkę. Około godziny 16:30 mężczyzna powrócił i postawił sieć rybacką pod lodem. Wówczas strażnicy postanowili zatrzymać sprawcę kłusownictwa. Kłusownik zachowywał się agresywnie i zaczął wymachiwać siekierą obsadzoną na długim trzonku, aby uniemożliwić strażnikom podejście. W pewnym momencie lód się załamał i dwaj strażnicy razem z kłusownikiem wpadli do wody. Na szczęście woda w tym miejscu nie była głęboka - sięgała strażnikom do pasa. Kłusownik nawet w wodzie zachowywał się agresywnie, popychał i szarpał strażników za ubranie, usiłując się oswobodzić i zbiec. Mężczyzna uspokoił się dopiero po wyjściu na brzeg.

Ujęty mężczyzna to osoba dobrze znana strażnikom z posterunku terenowego Państwowej Straży Rybackiej w Małkini Górnej. W 2010 roku był przez nich zatrzymany za kłusownictwo sieciowe. Kłusownika wraz z przedmiotami zatrzymanymi, jako dowód w sprawie karnej przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Tym razem mężczyzna odpowie nie tylko za kłusownictwo rybackie. Dodatkowo usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych, tj. przestępstwa, za które zgodnie z art. 222 § 1 kodeksu karnego grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert Kucyk

Kontakty e-mail:Komenda Wojewódzka
komwoj@psr.waw.pl

księgowość
ksiegowosc@psr.waw.pl
Siedlce
posterunek internetowy
siedlce@psr.waw.pl


Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski