Aktualności

Nasze akcje, ich efekty, meldunki z terenu oraz efekt porozumiewania się z gośćmi naszego serwisu za pośrednictwem internetu - oto, co znajdzie się na tej stronie naszej witryny. Nasza praca polega przede wszystkim na żmudnej codzienności, spektakularnych akcji, pościgów, nalotów nie ma zbyt wiele...

Przede wszystkim jednak - mimo wszystkich narzekań - nasze kilkuletnie starania na wielu rzekach i innych wodach ograniczyły znacznie rozmiar kłusownictwa. Widać nas nad wodą, dla kłusowników i lokalnych obyczajów patrole PSR stały się problemem. Powoli, prawda, że bardzo powoli, zmienia się także stosunek społeczeństwa do wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, przeciwko prawu wodnemu, przeciw przyrodzie.

Coraz częściej podejmujemy akcje dzięki pomocy wędkarzy, turystów, działkowiczów, czy po prostu tych, którzy na weekend wybrali się na łono przyrody, nad wodę. Społeczeństwu zaczęli przeszkadzać kłusownicy, pseudowędkarze, truciciele, dewastanci śrowodowiska, przyrodniczy wandale.

To wszystko - przynajmniej mamy taką nadzieję - jest efektem naszej obecności nad wodami, naszej codziennej, żmudnej pracy, a także faktu, że spotykamy się coraz częściej z życzliwością, zrozumieniem i zdobywamy coraz więcej sojuszników. I tych instutucjonalnych, i tych jak najbardziej prywatnych.

Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 Wyniki pracy PSR woj. mazowieckiego we wrześniu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 171 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.976 kontroli.
2. Ujawniono 262 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 54 osób pouczono,
- 204 osoby ukarano mandatami karnymi na kwotę 43.350 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji,
- 1 informację przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 2 rybackie narzędzia połowowe,
- 4 wędki.
Zabezpieczono 0,5 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie strzeleckie Państwowej Straży Rybackiej


23 września 2019 roku na strzelnicy Legii w Warszawie-Rembertowie zostało przeprowadzone szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej działających na obszarze województwa mazowieckiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli, jak bezpiecznie używać broni palnej służbowej. Nabyte przez strażników umiejętności przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i osób wobec, których podejmują interwencje.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w sierpniu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 149 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.487 kontroli.
2. Ujawniono 314 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 62 osoby pouczono,
- 246 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 50.300 zł,
- skierowano 3 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 1 sprawcę przestępstwa przekazano policji,
- 2 informacje przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 3 rybackie narzędzia połowowe,
- 3 wędki.
Zabezpieczono 2,7 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lipcu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 178 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.705 kontroli.
2. Ujawniono 361 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 58 osób pouczono,
- 289 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 63.900 zł,
- skierowano 5 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 5 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 3 informacje przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 3 rybackie narzędzia połowowe,
- 3 wędki.
Zabezpieczono 2,1 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w czerwcu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 155 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.049 kontroli.
2. Ujawniono 255 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 58 osób pouczono,
- 189 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 36.600 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 3 informacje przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 13 rybackich narzędzi połowowych,
- 2 wędki.
Zabezpieczono 11,05 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z taktyki i technik interwencji


21 czerwca 2019 roku instruktorzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadzili szkolenie z zakresu taktyki i technik podejmowania interwencji dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej działających na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego przysługujących strażnikom podczas wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na wzajemne ubezpieczanie się strażników oraz na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób jak najmniej dolegliwy dla osób zatrzymywanych.

Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób kontrolowanych.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w maju 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 175 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.444 kontroli.
2. Ujawniono 302 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 69 osób pouczono,
- 213 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 42.700 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 11 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 6 informacji przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw,
- 1 sprawę przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 28 rybackich narzędzi połowowych,
- 5 wędek,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 29,50 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w kwietniu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 176 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 2.298 kontroli.
2. Ujawniono 242 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 57 osób pouczono,
- 178 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 39.150 zł,
- skierowano 2 wnioski o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 3 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 informacje przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 10 rybackich narzędzi połowowych,
- 2 wędki,
- 1 szt. sprzętu pływającego.
Zabezpieczono 62,80 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w marcu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 167 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 1.644 kontrole.
2. Ujawniono 155 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 37 osób pouczono,
- 105 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 21.250 zł,
- skierowano 1 wniosek o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 6 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 6 informacji przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 13 rybackich narzędzi połowowych,
- 4 wędki.
Zabezpieczono 15,00 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie strzeleckie Państwowej Straży Rybackiej


25 marca 2019 roku na strzelnicy Legii w Warszawie-Rembertowie zostało przeprowadzone szkolenie strzeleckie dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej działających na obszarze województwa mazowieckiego. Szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Uczestnicy szkolenia ćwiczyli, jak bezpiecznie używać broni palnej służbowej. Nabyte przez strażników umiejętności przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i osób wobec, których podejmują interwencje.


Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w lutym 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 156 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 963 kontrole.
2. Ujawniono 83 przypadki naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 26 osób pouczono,
- 50 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 10.250 zł,
- 3 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 2 informacje przekazano organom ścigania w sprawach dot. przestępstw,
- 2 sprawy przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 4 rybackie narzędzia połowowe,
- 3 wędki.
Zabezpieczono 20,00 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykSzkolenie z taktyki i technik interwencji


11 lutego 2019 roku instruktorzy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadzili szkolenie z zakresu taktyki i technik podejmowania interwencji dla funkcjonariuszy zatrudnionych w posterunkach terenowych Państwowej Straży Rybackiej, zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego.

Celem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, przysługujących strażnikom podczas wykonywania czynności służbowych.

Podczas szkolenia zwrócono uwagę na wzajemne ubezpieczanie się strażników oraz na zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w sposób jak najmniej dolegliwy dla osób zatrzymywanych.

Nabyte podczas szkolenia umiejętności podniosą poziom bezpieczeństwa zarówno strażników, jak i osób kontrolowanych.Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w styczniu 2019 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 167 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 701 kontroli.
2. Ujawniono 61 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 18 osób pouczono,
- 41 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 7.250 zł,
- 2 sprawców przestępstw przekazano policji.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 2 rybackie narzędzia połowowe,
- 32 szt. innych narzędzi kłusowniczych.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert KucykWyniki pracy PSR woj. mazowieckiego w 2018 r.


Posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie przeprowadziły 1920 akcji kontrolnych (tj. patroli potwierdzonych raportami). Uzyskano następujące wyniki:
1. Przeprowadzono 21.022 kontrole.
2. Ujawniono 2.527 przypadków naruszeń przepisów prawa.
Za stwierdzone naruszenia:
- 511 osób pouczono,
- 1.951 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 398.700 zł,
- skierowano 14 wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
- 30 sprawców przestępstw przekazano policji,
- 21 spraw przekazano innym służbom zgodnie z kompetencjami.
3. Zabezpieczono następujący sprzęt służący do popełnienia wykroczeń i przestępstw:
- 70 rybackich narzędzi połowowych,
- 16 wędek,
- 6 szt. sprzętu pływającego,
- 16 szt. innych narzędzi kłusowniczych.
Zabezpieczono 222,95 kg ryb złowionych z naruszeniem prawa.

Komendant Wojewódzki PSR w Warszawie
Robert Kucyk

Kontakty e-mail:Komenda Wojewódzka
komwoj@psr.waw.pl

księgowość
ksiegowosc@psr.waw.pl


Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski