Zadania i kompetencje

Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Terenem działania Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie są powierzchniowe wody śródlądowe województwa mazowieckiego.

Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:

    1. Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie przepisów.
    2. Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa.
    3. Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie.
    4. Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw.
    5. Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.

Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 09.09.2009
Dokument oglądany razy: 7 077
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 14.03.2019
 
wydruk z dnia: 20.10.2020 // www.psr.waw.pl