Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z rzepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej. 

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2020
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Kuczborski, adres poczty elektronicznej: siedlce@psr.waw.pl. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Robert Kucyk, adres poczty elektronicznej: komwoj@psr.waw.pl lub numer telefonu: (22) 773-94-60.

W przypadku, gdy Państwowa Straż Rybacka w Warszawie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10.2

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Brak aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku przy ul. Żółkiewskiego 17 w Warszawie. W budynku znajduje się winda.

Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 31.03.2020
Dokument oglądany razy: 514
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 02.04.2020
 
wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.psr.waw.pl