Status

Państwowa Straż Rybacka w Warszawie jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną bezpośrednio podległą Wojewodzie Mazowieckiemu działającą na podstawie art. 22 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Zarządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.01.1999 r.

Zarządzenie nr 104 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.07.1999 r.

Zarządzenie nr 96 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.04.2005 r.

Zarządzenie nr 313 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.09.2009 r.

Zarządzenie nr 420 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.12 2009 r.

Zarządzenie nr 495 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2010 r.

Zarządzenie nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.02.2014 r. Regulamin Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.

Zarządzenie nr 670 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.08.2015 r.

Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 09.09.2009
Dokument oglądany razy: 7 527
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 13.10.2020
 
wydruk z dnia: 16.10.2021 // www.psr.waw.pl