E-usługi (EPWiOD)

 Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013;

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza;

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług” Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 332 158,88 zł. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 8 775 588,99 zł, natomiast wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 548 633 35 zł.

Projekt realizowany jest w trzynastu jednostkach administracji rządowej (JAR) na Mazowszu:

Liderem Projektu jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. Okres zachowania trwałości obejmuje lata 2015 – 2020, natomiast okres projekcji korzyści społeczno-ekonomicznych przewidziany został na lata 2015 – 2030.

Szczegóły dotyczące Elektronicznej Platformy Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego (EPWiOD) można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl.

Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 16.11.2015
Dokument oglądany razy: 1 502
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 16.11.2015
 
wydruk z dnia: 20.10.2020 // www.psr.waw.pl