mapa strony   |   kontakt   |

Dostępność

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności wyznacza się:

Dorotę Szczepańską

tel. (22) 773 94 60

e-mail: ksiegowosc@psr.waw.pl

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę;


2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;


3) monitorowanie działalności Komendy, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;


4) sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie, który publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy.


Załączniki:

1. ZARZĄDZENIE NR 4 /2020.
2. Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 29.08.2020
Dokument oglądany razy: 40
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 29.08.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl