mapa strony   |   kontakt   |

Zadania i kompetencje

Wersja archiwalna zmieniona dnia 09.09.2009

Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Terenem działania Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie są powierzchniowe wody śródlądowe województwa mazowieckiego.

Na podstawie porozumień Wojewodów strażnicy Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie mogą podejmować działania na terenie innych województw objętych porozumieniami.

Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:

  1. Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz decyzji i zarządzeń administracyjnych w sprawach rybactwa śródlądowego,
  2. Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  3. Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  4. Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  5. Współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony dzierżawionych wód,
  6. Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia przestępstw i wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym i ochronie przyrody.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 09.09.2009
Dokument oglądany razy: 6 388
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 09.09.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl