mapa strony   |   kontakt   |

Ochrona Danych Osobowych


Informujemy, że:


• Administratorem Państwa danych osobowych jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie z siedzibą przy ul. Żółkiewskiego 17 w Warszawie-Wesołej.
• Inspektorem ochrony danych jest Rafał Kuczborski. Kontakt: siedlce@psr.waw.pl, tel. 502 076 175 lub listownie: Państwowa Straż Rybacka w Warszawie Posterunek Terenowy w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce.
• Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia sprawy w Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie.
• Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
• Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.
• Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem).
• Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

 
Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Rafał Kuczborski
Dokument z dnia: 24.05.2018
Dokument oglądany razy: 928
Opublikował: Rafał Kuczborski
Publikacja dnia: 05.06.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl