Na tej stronie chcielibyśmy podsumować naszą internetową działalność. Nie jest tego na razie wiele, ale mamy nadzieję, że dzięki temu serwisowi przełamiemy pierwsze lody i przetrzemy szlaki nowoczesnej komunikacji.
   Chcemy być pomocni w ramach naszych możliwości, stąd kolejna propozycja o charakterze interaktywnym. Wiemy znad wody, iż znajomość prawa i jego interpretacja przedstawia w naszym społeczeństwie wiele do życzenia. Zresztą często przepisy bywają niejasne, niezbyt precyzyjne. Chcielibyśmy pomóc tym, którzy natykają się na takie problemy. Można zadawać nam pytania natury prawnej, postaramy się traktować je bardzo poważnie i na nie odpowiadać. Niektórym odpowiemy e-mailem, natomiast odpowiedzi na pytania natury zasadniczej będziemy publikować na tej właśnie stronie.

      adres e-mail

        Tu wpisz swoje pytanie:
     
     

Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 

INDEX

.§. Czy sklepy mogą sprzedawać gatunki ryb, które posiadają obecnie okres ochronny i nie posiadają wymiarów?

.§. Czy można łowić na pijawki?

.§. Czy nasze krajowe płazy mogą służyć za wędkarską przynętę?

.§. Czy po Bugu można pływać łodziami motorowymi i jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie ewentualnego ograniczenia?

.§. Czy wędkarz może jeździć po wałach przeciwpowodziowych?.§. Czy sklepy mogą sprzedawać gatunki ryb, które posiadają obecnie okres ochronny i nie posiadają wymiarów?

Art.13 ust.3 ustawy o rybactwie śródlądowym mówi, że w obrębie hodowlanym nie obowiązują uprawnionego do rybactwa zakazy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2, oraz nakaz określony w art. 20 ust. 2.

Oznacza to, że w obrębie hodowlanym nie obowiązują okresy i wymiary ochronne, a więc hurtownie i sklepy mogą się tam zaopatrywać i w sposób legalny sprzedawać ryby.
Jedyną rzeczą jaką można zrobić, to skontrolować placówki handlowe, czy nabyte ryby pochodzą faktycznie z obrębów hodowlanych.


.§. Czy można łowić na pijawki?

Przypominam więc, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, pod całkowitą ochroną znajduje się tylko pijawka lekarska (Hirudo medicinalis). Pozostałe pijawki nie są chronione i mogą służyć za przynętę dla ryb.

Pijawkę lekarską można praktycznie pomylić tylko z pijawką końską - obie są podobnej wielkości. Pijawka końska od strony grzbietowej ma ubarwienie jednolite, czarne lub ciemnoszare natomiast pijawka lekarska posiada na stronie grzbietowej 6 wąskich pomarańczowych pasków. Przy czym paski mogą się urywać i tworzyć kreski (patrz foto poniżej). Chcę jeszcze zaznaczyć, że pijawka lekarska jest gatunkiem dosyć rzadkim.


Inną metodą na odróżnienie pijawki lekarskiej od końskiej, jest przystawienie jej np. do ręki. Pijawka lekarska zrobi nacięcie na skórze, natomiast końska nie.
A więc łówmy, ale na pijawki końskie.


.§. Czy nasze krajowe płazy (m.in. żaby) mogą służyć za wędkarską przynętę?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, wszystkie płazy w naszym kraju objęte są ochroną gatunkową.

§ 6 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia mówi, iż zabrania się: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt oraz zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierząt martwych, w tym spreparowanych, a także ich części i produktów pochodnych.

Oznacza to, że nie można stosować żadnych płazów (w tym żab) jako przynęt wędkarskich.


.§. Czy po Bugu można pływać łodziami motorowymi i jakie grożą konsekwencje za nieprzestrzeganie ewentualnego ograniczenia?

Otóż można, podobnie jak i po innych wodach, jeżeli nie ma zakazu. Natomiast, na obszarze Bugu znajdują się Parki Krajobrazowe: "Nadbużański Park Krajobrazowy" oraz "Podlaski Przełom Bugu". Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 17, pkt 1, ust. 14) na ww. obszarach chronionych może być wprowadzony zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Podobnie wygląda sytuacja na obszarach o najwyższej randze ochrony, czyli parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na tych terenach zabrania się używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania, żeglowania poza akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi (Art. 15, pkt 1, ust. 21 ustawy).

Natomiast, kto narusza ww. zakazy, podlega karze aresztu lub grzywny (Art. 127, pkt 1 ustawy).


.§. Czy wędkarz może jeździć po wałach przeciwpowodziowych?

Ustawa "Prawo wodne" w art.88n mówi nam o zakazie wjazdu na wały oraz samej jazdy po koronie wałów przeciwpowodziowych. Nie mówię już o parkowaniu. Mamy jedynie prawo przejazdu przez wał w miejscu do tego przeznaczonym.Kontakty e-mail:Komenda Wojewódzka
komwoj@psr.waw.pl

księgowość
ksiegowosc@psr.waw.pl
Siedlce
posterunek internetowy
siedlce@psr.waw.pl


© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski