W ramach ochrony wód śródlądowych Państwowa Straż Rybacka z terenu woj. mazowieckiego współpracuje z następującymi jednostkami i organizacjami:
  • Państwowymi Strażami Rybackimi z sąsiednich województw (wymiana informacji, wspólne akcje i patrole),
  • Policją (wymiana informacji, wspólne akcje, patrole i szkolenia m.in. w ramach realizacji programu "Bezpieczna Woda"),
  • Strażą Leśną (wymiana informacji),
  • Społeczną Strażą Rybacką (wymiana informacji, wspólne akcje, patrole i szkolenia),
  • dyrekcjami Parków Krajobrazowych,
  • Państwowym Inspektoratem Ochrony Środowiska (pobieranie przez PSR próbek zrzutów ścieków do wód i przekazywanie ich do analizy, informowanie o zanieczyszczeniach wód).
Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 

W naszej pracy pomagają nam również:

  • Liczni wędkarze przekazujący informacje nt. kłusownictwa telefonicznie bądź za pośrednictwem internetu (duża rola wędkarskich serwisów: Polski Portal Wędkarski "RYBOBRANIE.PL" , "WCWI" i "Wędkuję.pl"),
  • Uprawnieni do rybactwa (rybacy) przekazujący informacje o kłusownictwie.


 

Szczególne podziękowania należą się Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w ramach "Pilotażowego programu ochrony wód i środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego" w 2002 i 2004 r. sfinansował zakup sprzętu dla Straży.Kontakty e-mail:Komenda Wojewódzka
komwoj@psr.waw.pl

księgowość
ksiegowosc@psr.waw.pl
Siedlce
posterunek internetowy
siedlce@psr.waw.pl


© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski