"Wspieranie działań ochronnych na obszarach prawnie chronionych. Zakup samochodu patrolowego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie," dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie przekazania środków, w kwocie 75 000 złotych".


Komenda Wojewódzka
Warszawa
ul. Żółkiewskiego 17
05-075 Warszawa-Wesoła
tel. 0*22 773 94 60
tel./fax 0*22 773 94 61

Komendant Wojewódzki
Robert Kucyk

 Zawarcie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie


W dniu 14 czerwca 2021 roku w Pułtusku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zadania: "Wspieranie działań ochronnych na obszarach prawnie chronionych. Zakup samochodu patrolowego dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie".

Zadnie polega na zakupie samochodu patrolowego dla strażników Państwowej Straży Rybackiej zatrudnionych w Posterunku Terenowym zlokalizowanym w Pułtusku. Samochód patrolowy umożliwi realizację zadań z zakresu ochrony przyrody na obszarze powiatów pułtuskiego i wyszkowskiego.

Wartość dofinansowania udzielonego przez Fundusz to 75000 złotych (50 procent całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie był reprezentowany przez Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Kamilę Mokrzycką, a Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie reprezentował komendant wojewódzki Robert Kucyk. Podczas uroczystości obecny był również Pan Poseł Henryk Kowalczyk.

Robert Kucyk, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie


komwoj@psr.waw.pl

ksiegowosc@psr.waw.pl© Copyright PSR Warszawa - opiekun Rafał Kuczborski

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie