Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Nazwa operacji: Doposażenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Cel operacji:
Wspieranie monitorowania, kontroli i egzekwowania, zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej, bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Planowane efekty operacji:

  1. Zakup samochodu terenowego typu pick-up.
  2. Zakup dwóch termowizorów.

Wartość operacji:
Planowane koszty kwalifikowalne operacji, zgodnie z umową zawartą z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynoszą 180 000 zł.

Wkład Funduszy Europejskich
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Udział tych środków wynosi 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. 162 000 zł. Współfinansowanie pochodzi ze środków unijnych Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze na lata 2014-2020", w ramach działania kontrola i egzekwowanie w zakresie Priorytetu 3. Wspieranie wdrożenia Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Krótki opis operacji:

Zostanie zakupiony jeden samochód terenowy typu pick-up, w który zostanie wyposażony posterunek terenowy Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowany w Ostrołęce. Samochód będzie wykorzystywany do realizacji kontroli w zakresie połowu, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu handlowego ryb.

Zostaną zakupione dwa termowizory, w które zostaną wyposażone posterunki terenowe Państwowej Straży Rybackiej zlokalizowane w Ostrołęce i Płocku. Termowizory posłużą do obserwacji terenu w warunkach słabej widoczności w celu ujawnienia przypadków naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym. Dzięki zastosowaniu tego typu urządzeń zwiększy się efektywność działań zmierzających do ujęcia na gorącym uczynku sprawców przestępstw i wykroczeń.

Operacja przyczyni się do zwiększenia efektywności przeprowadzanych działań kontrolnych w celu egzekwowania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem