Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Deklaracja dostępności serwisu BIP

Dodano: 2021-11-24, aktualizacja: 2021-11-25, opublikował: Rafał Kuczborski

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej BIP: http://psr.waw.pl/bip/

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 2020.03.31
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.11.24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.
  • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Część linków w treściach nie posiada znacznika "title" - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i są sukcesywnie w nich uzupełniane o ten atrybut.

Oświadczenie sporządzono dnia 24.11.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Kuczborski, adres poczty elektronicznej: siedlce@psr.waw.pl. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Robert Kucyk, adres poczty elektronicznej: komwoj@psr.waw.pl lub numer telefonu: (22) 773-94-60.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku, gdy Państwowa Straż Rybacka w Warszawie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10.2

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Brak aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie znajduje się na pierwszym piętrze, w budynku przy ul. Żółkiewskiego 17 w Warszawie. W budynku znajduje się winda.

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem