Państwowa Straż Rybacka

Komenda Wojewódzka Warszawa

 

Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)

Dodano: 2021-11-08, aktualizacja: 2021-11-24, opublikował: Rafał Kuczborski
Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013;

Priorytet II - Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza;

Działanie 2.2. „Rozwój e-usług” Beneficjent: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 332 158,88 zł. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 8 775 588,99 zł, natomiast wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1 548 633 35 zł.

Projekt realizowany jest w trzynastu jednostkach administracji rządowej (JAR) na Mazowszu:

 • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie wraz z delegaturami w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach,
 • Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie,
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie,
 • Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Siedlcach,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
 • Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Radomiu,
 • Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

Liderem Projektu jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 listopada 2015 r. Okres zachowania trwałości obejmuje lata 2015 – 2020, natomiast okres projekcji korzyści społeczno-ekonomicznych przewidziany został na lata 2015 – 2030.

Szczegóły dotyczące Elektronicznej Platformy Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego (EPWiOD) można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl.

  Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
  Rozumiem